Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων. Η συνεχής δραστηριοποίηση στο κεφαλλονίτικο τοπίο και η πολυετής ενασχόληση με αυτό σε επίπεδο μελέτης, μας επιτρέπουν να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της αγοράς real estate.